Inžinerinių tinklų statyba

  • Vandentiekio tinklų įrengimas.
  • Nuotekų tinklų įrengimas.
  • Lietaus nuvedimo sistemos, lietaus kanalizacijos įrengimas.
  • Drenažo sistemų įrengimo darbai.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbai

  • Paruošiame visą dokumentaciją pridavimui;
  • Priduodame įrengtus tinklus atitinkamoms institucijoms.

Magistralinio vandentiekio vamzdynus prijungiame prie netoliese esančių vandens šaltinių – vandenviečių, gręžinių, t.y. prie miesto vandentiekio ir nuotekų šalinimo centralizuotų sistemų. Prieš priduodami darbus, atliekame hidraulinius magistralinių vandentiekio vamzdynų bandymus. Nuo magistralinėse vandentiekio linijose įrengtų paskirstymo šulinių mes prijungiame smulkiuosius vandentiekio vartotojus – individualių namų savininkus, namų bendrijas.

Drenažo sistemų įrengimo darbai

Drenažo įrengimas
Žemių sausinimas turi daug įtakos žmonių gyvenimo kokybei. Nusausinimas apsaugo žmonių sodybas ir juose esantį turtą nuo apsėmimo, saugo inžinerinių statinių pagrindus, suteikia stabilumo ir tvirtumo požeminiams statiniams, pagerina teritorijos sanitarinę - higieninę būklę. Drenažas gali būti naudojamas ir kaip aplinkosauginė priemonė. Šios priemonės pagalba galima sumažinti žemės paviršiaus eroziją.

PAMATŲ DRENAŽAS
Prieš parenkant sausinimo būdus ir priemones statiniams ir aplinkiniams plotams sausinti, reikia ištirti drėgmės pertekliaus priežastis. Drėgmės perteklių sudaro ne tik krituliai, paviršinio ar požeminio vandens pritekėjimas, bet ir vandens nutekėjimas į gruntą iš netvarkingų vamzdynų bei rezervuarų, sumažėjęs vandens garavimas ir padidėjęs paviršinis nuotėkis įrengus netinkamas dangas. Statant namą aukštai esančiam gruntinio vandens vietoje būtina aplink namą įsirengti drenažą, kuris vandenį surinks ir nusausins teritoriją, apsaugant rūsį ir pamatus nuo nereikalingo vandens. Gerai atliktas sklypo drenažas užtikrina, kad pastato pamato ilgainiui neįveiks drėgmė, o namo rūsys per lietingas rudens dienas nevirs baseinu.
Žinoma, į drenažą reikėtų žiūrėti kompleksiškai: ne vien pasirūpinti lietaus nuleidimo sistema ir šulinėliais, bet ir kokybiška namo pamatų hidroizoliacija.

PASTATŲ IR SKLYPO DRENAŽAS
Norint apsaugoti pastatą nuo neigiamo vandens poveikio reikia kompleksiškai spręsti problemą, tinkamai įrengiant pamatų hidroizoliaciją, drenažo sistemą, lietaus nuotekų sistemą bei paviršinio vandens surinkimą ir nuvedimą.
Svarbu žinoti, kad norint tinkamai įrengti drenažą aplink pastatą, planuojant sklypo gerbūvį reikia įvertinti esamą reljefą ir jį suformuoti taip, kad vanduo tekėtų reikiama kryptimi, t.y. neleisti susidaryti vandens baseinams (duobės, grioviai ir kt.), kuriose esant blogai grunto filtracijai galėtų kauptis perteklinis vanduo.

Pastatų ir sklypų drenažas

Rekomendacija mūsų būtų įrengiant drenažo sistemą būtina įrengti ir paviršinio (lietaus) vandens surinkimo bei nuvedimo sistemą.

Pastaba: drenažas ir lietaus nuotekų sistema įrengiama atskirai! Visa tai sujungus su lietaus kanalizacija į vientisą sistemą ilgam laikui galite pamiršti keliamus perteklinio vandens nepatogumus ar vandens pavojus. Drenažo sistemos ir lietaus kanalizacijos įrengimas Jums leis pamiršti visas problemas dėl pernelyg didelio kiekio vandens, net kasdieninės liūtys Jums nebekels jokio diskomforto.

PAVIRŠINIS DRENAŽAS
Paviršinis vanduo kaupiasi žemės sluoksnyje, maždaug iki 5 m gylio. Dažniausiai susidaro sunkesnės mechaninės sudėties dirvožemiuose įsisunkiant lietaus ir sniego tirpimo metu. Paviršinis drenažas skirtas surinkti ir nuvesti paviršinį vandenį. Šioms sistemoms priskiriama trapai, latakai, šuliniai su grotelėmis.

Lietaus kanalizacija
Esant lietingam metų sezonui bei tirpstant sniegui, per metus nuo gyvenamojo namo stogo susidaro didelis kiekis vandens.

Toks kiekis vandens gali pakenkti namo konstrukcijoms ir visai kiemo infrastruktūrai. Lietaus kanalizacija leidžia išvengti namo konstrukcijų bei kiemo gerbūvio pažeidimų. Nors ji vadinama lietaus kanalizacija, joje taip pat renkasi ištirpęs sniegas nuo gyvenamųjų namų stogų.

Kam ji reikalinga?
Lietaus kanalizacija reikalinga sudaryti kompleksinę perteklinio vandens kaupimo sistemą. Priešingai nei taškinė ar linijinė vandens nuvedimo sistema, lietaus kanalizacija yra žymiai patikimesnis sprendimas, teikiantis garantiją, jog Jūsų kieme neatsiras smegduobių ar nebus pažeisti namo pamatai.

Lietaus kanalizacija taip pat apsaugo betoninių trinkelių bei vejos lygumą – tai sudaro tvarkingo kiemo vaizdą bei leidžia saugiai jaustis būnant namuose lietinguoju metų sezonų.

Būtina įsirengti lietaus kanalizaciją, nes į šią kanalizaciją vanduo taip pat gali patekti per kieme įrengtus vandens nuleidimo drenažus, tokiu atveju, lyjant lietui, kieme nesikaups vandens perteklius, kuris nespėja susigerti į gruntą.